Thư viện số Doanh nhân Việt Nam: Lưu trữ và gia tăng giá trị của doanh nhân Việt

864

Dù có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhưng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam chưa có một không gian nào để lưu giữ giá trị về cuộc đời, sự nghiệp, những bài học và kinh nghiệm, truyền lại cho thế hệ sau. Đó là một trong những lý do để Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn xây dựng và cho ra mắt Thư viện số Doanh nhân Việt Nam vào sáng 14/10 tại TP.HCM.

Nguồn Tạp Chí Doanh Nhân Sài Gòn