Thứ Sáu, 31 Tháng Ba , 2023
Doanh Nhân Kết Nối Đào Tạo - Hội Thảo

Tập huấn về Hiệu quả năng lượng cho đội Hiệu quả năng lượng (SEEG)

Ngày 30/03/2021 vừa qua, tại TP.HCM, đã diễn ra buổi đào tạo về Hiệu quả năng lượng cho các doanh nghiệp, nằm trong khuôn...

Tin Mới