Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP 26, ngày 17/9/2022, tại Đà Nẵng, Sở TN&MT, Hội Kiến trúc sư và Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp 2022 – 2027 về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đà Nẵng.

Đại diện các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp cùng BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu

Nội dung chương trình hướng đến mục tiêu thúc đẩy các hoạt động phối hợp trong thực hiện các giải pháp BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2022 – 2027, hướng tới đóng góp những mục tiêu dài hạn Việt Nam đã đề ra tại COP 26. Đồng thời, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của các tổ chức hội trong công tác BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Đà Nẵng; tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên Hội Kiến trúc sư và Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố trong công tác quản lý đô thị, BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bên canh đó, thông qua Chương trình phối hợp sẽ nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định pháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực xây dựng, đô thị, năng lượng, giáo dục… Tuyên truyền, phổ biến thông tin, chính sách bằng nhiều hình thức truyền thông đa dạng, phong phú, tổ chức hội nghị chia sẻ, trao đổi, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong từng hội viên, thành viên các bên. Cùng với đó, xây dựng các đề xuất, triển khai nghiên cứu và nhân rộng các công trình, sáng kiến liên quan với các chủ đề trọng tâm như “Giảm phát thải”, “Kinh tế tuần hoàn”, “Tăng trưởng xanh”… phù hợp với đặc điểm tình hình và hướng đến các mục tiêu xây dựng thành phố môi trường…

Nguồn: Tạp chí Môi trường – tapchimoitruong.vn – Đăng ngày 23/09/2022

Chia sẻ
Bạn muốn chia sẻ viết bài trên Doanh Chủ?
Hãy tham gia Mạng Xã Hội Doanhchu.VN để kết nối,chia sẻ và nâng tầm giá trị.
Liên hệ qua Zalo Chat, Email: info@doanhchu.vn