Cục việc làm Bộ Lao động thương binh và xã hội mới có công văn số 326/CVL-TTLĐ ngày 19/05/2022 hướng dẫn, trả lời Sở Lao động thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung liên quan đến vướng mắc khi thực hiện Quyết định 08/2022/TTg về chính sách hỗ trợ thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, đối tượng hưởng là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng kí kinh doanh thì sẽ thuộc đối tượng hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg. Như vậy, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước sẽ không được hưởng theo quyết định này.  Đối với người lao động đang nghỉ hưởng chế độ thai sản và nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên theo quy định của pháp luật về BHXH sẽ không phải tham gia BHXH nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc thì vẫn được hưởng tiền trợ cấp thuê nhà theo Quyết định 08/2022/TTg.

Nội dung công văn số 326/CVL-TTLĐ ngày 19/05/2022.

Doanh nghiệp có thể lập danh sách đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 2 hoặc 3 tháng cho một lần đề nghị đối với những trường hợp người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp. Riêng người lao động quay trở lại thị trường lao động từ 1/4/2022 sẽ buộc phải gửi danh sách xác nhận từng tháng cho cơ quan BHXH, không được xác nhận gộp.

Thời gian người lao động làm việc để tính hưởng theo Quyết định số 08/2022/TTg là từ 01/02/2022 đến 30/6/2022, nên người lao động làm việc trong tháng 02, tháng 03, tháng 04 năm 2022 nếu có thuê nhà thì vẫn được lập hồ sơ để hưởng chế độ theo quy định. Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ trong vòng 2 ngày làm việc người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả cho người lao động, nếu vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

Quang Thuận

Chia sẻ
Bạn muốn chia sẻ viết bài trên Doanh Chủ?
Hãy tham gia Mạng Xã Hội Doanhchu.VN để kết nối,chia sẻ và nâng tầm giá trị.
Liên hệ qua Zalo Chat, Email: info@doanhchu.vn