Ảnh minh họa.

Ngày 09/11/2021, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa có hướng dẫn tạm thời thực hiện công tác xét nghiệm Covid-19 tại các quận, huyện và TP. Thủ Đức để thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay. Trong đó, có quy định việc người đã tiêm đủ liều vaccine có phải xét nghiệm Covid-19 định kỳ hàng tháng hay không?

Cụ thể, theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, hướng dẫn này nhằm kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, phù hợp với yêu cầu giai đoạn hiện nay tại các địa phương theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt” của Chính phủ, tạo điều kiện phục hồi phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Theo hướng dẫn mới nhất về công tác xét nghiệm, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu không thực hiện xét nghiệm định kỳ với quy mô toàn dân trên địa bàn phường, xã, thị trấn hoặc cả các quận, huyện. Đối với những trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine và đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng chỉ xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc khi cần điều tra dịch tễ, hoặc người đến từ địa bàn có dịch cấp độ 4, hoặc người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo, chỉ xét nghiệm giám sát đối với các khu vực có nguy cơ, nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư theo kế hoạch giám sát định kỳ, ngẫu nhiêm của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương. Cụ thể như khu vực nguy cơ cao gồm chợ đầu mối, chợ truyền thống, bến xe, siêu thị, cơ sở bảo trợ xã hội… Tùy tình hình thực tế mà Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện có thể bổ sung thêm các khu vực nguy cơ trên địa bàn. Nhóm nguy cơ gồm tiểu thương, nhân viên bán hàng, nhân viên bán vé, nhân viên bảo vệ, người lái xe mô tô chở khách (xe ôm), người giao hàng (shipper)…

Các nhóm đối tượng trên sẽ được xét nghiệm định kỳ hàng tháng với phương thức xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp 10. Tỷ lệ lấy mẫu cũng tương ứng theo cấp độ dịch. Theo đó, địa phương ở cấp độ 1 sẽ xét nghiệm 10% đối tượng; địa phương cấp độ 2 xét nghiệm 20% đối tượng và địa phương cấp độ 3, 4 sẽ xét nghiệm 30% đối tượng.

Ngoài ra, đối với việc xét nghiệm các hộ gia đình trong khu vực cần điều tra dịch tế, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề nghị test nhanh tất cả F1 trong cùng hộ gia đình và người sống trong phạm vi ổ dịch, không phân biệt tiền sử có tiêm chủng hay tiền sử mắc bệnh Covid-19. Người dân tự làm hoặc nhân viên làm nếu người dân không tự làm được.

PHƯƠNG ANH