Đại diện các bên tham dự lễ ký kết gồm bà Phạm Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Tin học Kiểm toán Nhà nước và bà Đinh Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MISA

Chiều ngày 28/10/2021, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết triển khai Nền tảng quản trị tài chính Nhà nước MISA FinGov giữa Kiểm toán Nhà nước và Công ty Cổ phần MISA. Đại diện các bên tham dự lễ ký kết gồm bà Phạm Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Tin học Kiểm toán Nhà nước và bà Đinh Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MISA.

Bước sang thập kỷ thứ 3 của thế kỷ XXI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đang đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa để vừa tương thích với mức độ hiện đại hóa của các đối tượng được kiểm toán, vừa nâng cao hiệu quả, hiệu lực kiểm toán thông qua áp dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Một trong những trọng tâm hiện đại hóa của Kiểm toán Nhà nước trong 5 – 10 năm tới chính là thực hiện thành công chuyển đổi số với lộ trình và bước đi thích hợp. Nhận thức rõ điều đó, Kiểm toán Nhà nước đã chủ động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào công tác ngành và là một trong những đơn vị đi đầu trong xây dựng Chính phủ số.

Từ năm 2016, Kiểm toán Nhà nước đã phối hợp với triển khai phần mềm MISA MIMOSA.NET. Tuy nhiên, nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng và hội tụ cơ sở dữ liệu tài chính tập trung toàn ngành, cung cấp số liệu cho cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và góp phần hiệu quả trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Kiểm toán Nhà nước đã tiếp tục lựa chọn sản phẩm của MISA, cụ thể là MISA FinGov – nền tảng quản trị cơ sở dữ liệu tài chính – ngân sách thống nhất toàn ngành. MISA FinGov được triển khai tại trụ sở của Kiểm toán Nhà nước và 21 đơn vị Kiểm toán Nhà nước.

Với gần 30 năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp công nghệ cho hơn 70.000 khách hàng là cơ quan quản lý nhà nước và 1.500.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, MISA đã phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để có thể giải bài toán quản trị tài chính toàn ngành.

MISA Fingov được tin tưởng giúp cho Kiểm toán nhà nước triển khai hiệu quả hơn trong công tác quản trị tài chính trong thời gian tới

Bà Phạm Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Tin học Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh “Đối tượng của kiểm toán Nhà nước là những đơn vị sử dụng ngân sách đang thực hiện chuyển đổi số rất mạnh mẽ. Việc thực hiện chuyển đổi số của Kiểm toán nhà nước là thực sự cần thiết. Để đạt được mục tiêu chuyển đổi số của ngành, hướng đến thay đổi phương thức kiểm toán, từ kiểm toán truyền thống sang kiểm toán số, Kiểm toán nhà nước bắt đầu khởi động chương trình phục vụ hoạt động cốt lõi của ngành. Với bề dày kinh nghiệm và thành tựu MISA đạt được, chúng tôi tin rằng MISA triển khai thành công hợp đồng ký kết, giúp cho Kiểm toán nhà nước triển khai hiệu quả hơn trong công tác quản trị tài chính trong thời gian tới”.

Theo đó, MISA FinGov giúp tiết kiệm ngân sách trong việc triển khai hệ thống với giá cả phù hợp và điện tử hóa toàn bộ hóa đơn, chứng từ kế toán giúp tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ và bảo quản. Thêm vào đó, MISA FinGov giúp tự động hóa hoàn toàn quy trình tác nghiệp góp phần tăng năng suất công việc và tự động hóa tổng hợp báo cáo toàn ngành.

Trong quá trình điều hành công việc, MISA FinGov giúp đưa ra số liệu tức thời, phân tích chuyên sâu, dự báo tài chính chính xác

Trong quá trình điều hành công việc, MISA FinGov giúp đưa ra số liệu tức thời, phân tích chuyên sâu, dự báo tài chính chính xác. Ứng dụng công nghệ Cloud và dễ dàng cài đặt, đồng bộ trên nhiều thiết bị giúp lãnh đạo các cấp, công chức viên chức và người lao động điều hành ngân sách hiệu quả linh hoạt mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, MISA FinGov Phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, CMMI cấp độ 3.

Chia sẻ về kế hoạch hợp tác cùng Kiểm toán Nhà nước, bà Đinh Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MISA khẳng định “Đây là chặng đường mở đầu và MISA tin rằng còn những chặng đường xa hơn nữa. MISA sẽ tiếp tục song hành cùng Kiểm toán Nhà nước trong cả những vấn đề chuyên môn. Thời gian sắp tới hai bên hoàn toàn có thể hợp tác phát triển phần mềm phục vụ công tác thanh kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước. Thực tế cho thấy, các cán bộ nhân viên kiểm toán khu vực khi đi kiểm tra tại các đơn vị chia sẻ thường phải sử dụng phần mềm MISA. Hệ thống dữ liệu theo quy đinh của Bộ Tài chính được hợp nhất cũng góp phần hiện thực hóa công tác chuyển đổi số của ngành Kiểm toán”.

Bà Đinh Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MISA khẳng định MISA sẽ tiếp tục song hành cùng Kiểm toán Nhà nước trong cả những vấn đề chuyên môn

Thiết kế phù hợp với công tác quản trị tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, MISA FinGov được kỳ vọng không chỉ xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính thống nhất toàn ngành Kiểm toán mà còn là nhiều đơn vị, cơ quan Nhà nước, từ đó góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng Chính phủ số và nhanh chóng đưa Việt Nam trở thành quốc gia số.

Nguồn MISA